Školenie výcvikára a figuranta ZŠK SR

02.06.2017 07:41

Školenie pre výcvikára a figuranta ZŠK SR sa uskutoční v dňoch 02.- 04.06.2017 vo výcvikovom areáli športového a kynologického klubu CANISLOG v Poprade. / GPS súradnice : N49.03849 , E 20.28204 /

Školenie je pod záštitou ZŠK SR. Po úspešnom absolvovaní je možné získať preukaz výcvikár, figurant 3.triedy alebo je možné zvýšiť si kategóriu absolvovaním praktického preskúšania ).
Žiadosti : krátky kynologický životopis s priloženými informáciami ako: meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, bydlisko aj s PSČ a telefonický kontakt zasielajte na emailovú adresu : canislog@canislog.sk .

Žiadateľ o preukaz výcvikár figurant musí mať úspešne zložené minimálne dve skúšky podľa Medzinárodného skúšobného poriadku z toho minimálne jedna musí byť IPO 1 až 3 alebo podľa Národného skúšobného poriadku z toho minimálne jedna musí SVV 1 až 3. Potvrdenia o vykonaní skúšky prosím pripojiť k žiadosti.

Ubytovanie ako aj strava nie je súčasťou platby za kurz a každý účastník je povinný si náležitosti zabezpečiť. / odporúčame hotel Poprad https://www.hotel-poprad.sk/ po zadaní hesla: canislog vám bude poskytnutá výrazná zľava/.

Cena za kurz je 85,-€. 

Po absolvovaní kurzu budú respondenti preskúšaný komisárom ZŠK SR p.Rudolfom Danekom. Pre bližšie informácie: 0905 544 645.

So sebou si treba priniesť figurantský odev, ochranné pomôcky (suspenzor, kopačky, prípadne rukavice), rukáv, palicu a bič. Bude možné si zapožičať figurantské pomôcky za 6 €/deň. Je nutné mať so sebou písacie potreby a písací blok.

Figuranti si so sebou prinesú psa na ktorého budú figurovať. 

Účet : Športový a kynologický klub CANISLOG v Poprade , Fio Banka, IBAN: SK 0683300000002500867080, 
Do správy uveďte svoje meno a popis : SKOLENIE ZSK SR. 
Záloha vo výške 40,-€ je nevratná a bude použitá na administratívne práce .Svoje prihlášky a platby vykonajte najneskôr do 05.05.2017. Doplatok bude priamo na školení.


Pre istotu základné podmienky školenia:

1. Musíte byť riadnym členom KK, KŠK, alebo OZ registrovaným v ZŠK SR, k svojej žiadosti pripojte potvrdenie podpísané Vašim predsedom, že ste riadnym členom klubu ZO,

2. Všetky Vami uvedené osobné údaje budú odoslané na ZŠK SR a Ministerstvo školstva, takže si dôkladne skontrolujte všetky údaje,

3. Žiadateľ o preukaz výcvikár, figurant musí mať úspešne zložené minimálne dve skúšky podľa Medzinárodného skúšobného poriadku z toho minimálne jedna musí byť IPO 1 až 3 alebo podľa Národného skúšobného poriadku z toho minimálne jedna musí SVV 1 až 3,

4. Žiadosti zasielajte vo forme dokumentu WORD , poštou či e mailom.
Poštová adresa : Canislog,s.r.o., Dostojevského 45, Poprad, 05801,

5. Počet miest je limitovaný. Prihláste sa hneď.

Upozornenie pre žiadateľov:
Účasť na školení je len záverečným preškolením a preskúšaním zo znalostí z oblasti kynológie, v žiadnom prípade to nie je školením začínajúcich kynológov.
Školenie je určené hlavne pre ľudí, ktorí už majú skúseností s výcvikom v základných organizáciách či už ako výcvikár, alebo figurant.
Školenia a semináre na ktorých nie je vydávaný preukaz ZŠK SR sú na báze dobrovoľnosti jednotlivých členov zväzu.