Skúšky Obedience - Obedience competition

28.05.2017 07:36

Jarné skúšky obedience ktoré sa uskutočnia vo výcvikovom areály školy pre psov Canislog v Poprade. 
Možnosť prísť samostatne potrenovať prípadne si objednať lekciu s trénerom .

1.uzávierka / first date of entry: 01.05.2017 /10 EUR-1 pes / 5 EUR- ďalší pes

2.uzávierka / last date of entry:  22.05.2017 / 18 EUR-1 pes /15 EUR- ďalší pes

Záujem o tréning s inštruktorom: 18 Eur / hod. 

Tréning samostatný: nutnosť objednať sa vopred - bezplatne

Rozhodca OBZ a OB1 : Jozef Olearčin
Rozhodca OB2 a OB3 : Karin Ďurčanská

Steward : Lucia Hudáková, Zuzka Vdovjaková, Ivka Dorincová

 

Prihláška : prihláška skusky OB Máj 2017.doc (56320)