Canisterapia

Canisterapia je jednou zo zložiek animoterapie a jedná sa o podpornú metódu ucelenej rehabilitácie, kedy dochádza k pozitívnemu až liečebnému kontaktu psa s človekom, ktorý sa ocitol v nepriaznivej životnej situácii.

Prispieva k rozvoju hrubej a jemnej motoriky, podnecuje verbálnu aj neverbálnu komunikáciu, rozvoj orientácie v priestore, nácvik koncentrácie, rozvíja sociálne cítenie, poznávanie a citovú zložku.

Pôsobí tiež v rovine rozvoja motoriky s atribútom rehabilitačnej práce, v polohovaní a v relaxácii. Na druhej strane ale tam, kde je to potrebné, psi podnecujú ku hre a k pohybu. Zároveň majú veľký vplyv na psychiku a prispievajú k duševnej rovnováhe. Canisterapiu je možné využiť pri telesne postihnutých, mentálne postihnutých ale i zdravých ľuďoch. Od dojčiat až po seniorov.

Čo ponúkame

  • poskytovanie animoterapeutických služieb
  • vzdelávanie v oblasti animoterapie
  • informačnú a osvetovú činnosť
  • konzultácie a prax pre študentov
  • konzultácie a pomoc s realizáciou animoterapieutických služieb pre zariadenia/zákonných zástupcov klientov
  • pomoc s výberom, výchovou a výcvikom canisterapeutického psa


Viac informácií nájdete na animoterapia.webnode.sk/