Začiatky a smerovanie...

ŠKK Canislog - Poprad založil Jozef Olearčin narodený v Bardejove ako pokračovanie jeho činnosti v ZO Bardejov kde dosiahol už ako mládežník výsokých hodnotení na národných a medzinárodných súťažiach,je rozhodcom z výkonu psov, certifikovaným výcvikarom a figurantom.

Hlavnou myšlienkou klubu je pomoc deťom a mládeži pochopiť fungovanie v psej svorke a nasledné zvládnutie zručností k tomu aby vedeli svojho psa ovládať za každej situácie. Mali plnohodnotne využitý volný čas v spojení s prírodou a kamarátmi.

V priebehu svojej činnosti sme podporili a propagovali kynologický šport organizovaním 9. ročníkov Medzinárodných kynologických hier počas ktorých mali možnosť diváci vidieť až 130 tímov z 6 krajín európy.

Organizovaním klubových výstav, súťaží, kde si môže každý preveriť vycvičenosť svojho psa, vedomosti a zručnosti nielen z oblasti kynológie.

Zúčastnili sme sa na historicky prvých MSR v Poslušnosti vo Vrbovom kde náš klub a jeho členovia získali výborné hodnotenia.

Boli sme medzi prvými klubmi v SR ktoré organizovali preteky Weight Pullingu-Ťahanie záťaže, kde sme mali mnohonásobných majstrov slovenska.

Organizovali sme rôzne školenia zamerané na výcvikarov a figurantov. Z týchto školení vzišli nový certifikovaní klubový výcvikari a figuranti ktorími sú Marian Minák, Slavomír Mišurda.

V blízkej budúcnosti planujeme postavenie tímu na Obedience-Poslušnosti ,ktorý bude reprezentovať klub Canislog a časom jednotlivci aj Slovenskú republiku na Medzinárodných a Celosvetových stretnutiach.