Seminár Obedience,24.03.2012

Seminár Obedience,24.03.2012

Seminár zameraný na základy Obedience podľa nového skúšobného poriadku platného od 1.1.2012.

V areále výcviku a hotela pre psov Canislog v Poprade sa uskutočnilo školenie Obedience pre začínajúcich a mierne pokročilých psovodov.

Seminár viedli: pani Ingrid Tkáčová a pán Pavel Tamáši, ktorý sú zakladateľmi Obedience pod ZŠK v Slovenskej republike.

 

Ich výborná praktická a digitálna prezentácia rozpitvala obedience z hľadiska metodiky čo bolo veľmi prínosné bol veľký priestor na praktickú časť kde si každý okúsil cviky OBZ na vlastnej koži. Výborné videoukážky boli prínosom pre všetkých zúčastnených.

Výborné bolo taktiež metodické vysvetlenie použitia KLIKERA ako odmeny pre psa. Myslím že to nadchlo väčšinu psovodov a posunie ich to o hodne dalej.

Dôležitý činiteľ u obedience komunikácia medzi psovodom a psom bolá tlačená ako nosná myšlienka.

Pracovalo sa až do neskorých hodín.

V závere školenia s prianím niečo podobné zopakovať na záver roku okolo októbra.